Veiligheidsplan

Een duidelijke vluchtroute is van levensbelang.

Bedrijven moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen. Brandblussers, verbandtrommels op de juiste plekken, nooduitgangen en duidelijke borden. Voor bepaalde bedrijven speelt die veiligheid nog een extra grote rol. Denk maar aan bijvoorbeeld bedrijven met veel mensen zoals hotels, kantoorcomplexen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen. Ook voor bedrijven waar wordt gewerkt met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen speelt de veiligheid een extra grote rol. Buiten al deze veiligheidsmaatregelen is een duidelijke vluchtroute tijdens brand of andere noodsituaties voor uw medewerkers, gasten of patiënten van levensbelang.  Region tekent , print en plaatst vluchtroutekaarten bij bedrijven.

Tekenen, printen en plaatsen vluchtroutekaarten.

In samenwerking met onze klant hebben we voor kantoren, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en industriecomplexen al diverse concepten ontwikkeld. Met onze ervaring kunnen wij u prima adviseren. Op een kaart wordt de vluchtroute duidelijk schematisch weergegeven. De tekeningen kunnen we voor u verzorgen, maar u kunt ze eventueel ook zelf aanleveren. Region zorgt er dan voor dat ze op een duidelijke kaart geprint worden. Gezien onze ervaringen met de regiokaart en de routekaart op maat, bent u ervan verzekerd we optimale kwaliteit leveren. De vluchtroutes worden op elke etage van het bedrijf op duidelijke punten weergegeven.